ارتعاشی فیدر gzq 1149

فارسی

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

بیشتر

جوش و مونتاژ - iranexpertools

استخراج کننده دود جوشکاری کارتریج با تمیز کنندگی پالس جت با بازوی استخراجی ( هود بازویی )

بیشتر

ال

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد بازگشت به فرم جستجو » نمایش نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: ال

بیشتر

دانشگاه علم و صنعت ایران - School of Electrical Engineering ...

1149 1387 1150 1387 1151 1387 1152 1387 1153 1387 1154 1387 1155 1387 1156 1387 1157 1387 1158 1387 1159 1387 1160 1386 1161 1387 1162 1387 1163 1387 1164 1387 1165 1387 1166 1386 1167 1387 1168 1387 1169 1387 1170 1387 ...

بیشتر

مهندسی برق

311 - Design Investigation of a Dual-Band Circularly-Polarized Wearable Antenna (چکیده) 312 - Bandwidth Enhancement of Cavity-Backed Slot Antenna Using Perturbation in SIW Cavity (چکیده) 313 - New Hybrid Antenna Using Microstrip Patch Antenna Fed by Half-Mode Substrate Integrated Waveguide Cavity (چکیده) 314 - Confabulation based ...

بیشتر

s

موارد یافت شده: 8338 1 - Effects of chronic intraperitoneal administration of aerial parts aqueous alcoholic extract of Cichorium intybus L. on neuropathic pain caused by chronic constriction injury (CCI) in male Wistar (چکیده) 2 - Phase Structure and Morphology of Blends of Homogeneous Propylene 1-Hexene Copolymers (چکیده) 3 - Melt Miscibility of Blends of Homogeneous ...

بیشتر

tadvin.isiri.gov.ir

1149 1390 1150 1390 1151 12301 1388 1152 12302 1388 1153 1389 1154 1389 1155 12304 1388 1156 1393 1157 1393 1158 1388 1159 1393 1160 1393 1161 1393 1162 1388 1163 1388 1164 1388 1165 1388 1166 1388 1167 1392 1168 1388 1169 1388 1170 ...

بیشتر

ردیف - Iran University of Science and Technology

301 طراحی موتورهای القایی کوچک سه فاز دور بالا د. واحدی رحیم مستاجران زمستان 78 302 شبیه ساز 8051 د. محمدی امیر مهرام اسفند 78 303 طراحی نرم افزاری دستگاه نشان دهنده محل اتصال در خطوط توزیع د.

بیشتر